Ziua Internațională a Drepturilor Omului

human rights

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat şi proclamat Declarația Universală a Drepturilor Omului, în preambulul acesteia afirmându-se că: „recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptătii şi păcii în lume”.

Doi ani mai târziu, în anul 1950, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 423 (V), invitând statele și organizațiile interesate să marcheze 10 decembrie ca ziua drepturilor omului, recunoscându-se astfel importanța Declarației și a datei în care a fost proclamată.

Adunarea Generală a proclamat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, „ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi toate națiunile, pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii să se străduiască, având această declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor”.

„Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi” (art. 1)

Așadar, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului consacră ca principii: libertatea, egalitatea în drepturi, universalitatea și inalienabilitatea drepturilor omului.

Sunt enunțate drepturi civile și politice (art. 3-21), economice, sociale și culturale (art. 22-27), pe care le poate pretinde orice persoană, fără niciun fel de deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări.

Remarcabile sunt și dispozițiile art. 28 în conformitate cu care orice persoană are dreptul la o orânduire socială şi internaţională în care drepturile şi libertăţile expuse în Declaraţie pot fi pe deplin înfăptuite.

.
Mariana Narcisa Radu
Lector universitar, Facultatea de Drept „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *