Unele aspecte privind infracțiunile de corupție

coruptie

Birocrația, guvernările instabile, cauzele economice, cauzele politice, dar și nivelul de cultură și toleranță reprezintă climatul perfect pentru instalarea corupției în sistem.

Corupția reprezintă un fenomen complex și extins în întreaga lume, fiind apt să afecteze atât sectorul public, cât și cel privat. Aceasta, conform Băncii Mondiale, reprezintă un obstacol major în dezvoltarea economică a unui stat, reducând investițiile interne dar și investițiile directe externe.

În sensul dispozițiilor Codului penal și ale Legii nr. 78/8.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, sunt infracțiuni de corupție în spațiul românesc:  luarea de mită (art.289 C.pen.); darea de mită (art.290 C.pen.); traficul de influență (art.291 C.pen.); cumpărarea de influență (art.292 C.pen.).

Ce este comun acestor infracțiuni este obiectul lor juridic, anume – relațiile sociale care se dezvoltă și se desfășoară în legătură cu ocrotirea valorii sociale pe care o reprezintă interesul public. Toate cele patru infracțiuni de corupție au o urmare imediată comună, ce constă într-o stare de pericol pentru desfășurarea cu probitate a atribuțiilor de serviciu de către funcționarii publici sau de către alte persoane asimilate acestora, precum și de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în art. 175 alin. (2) sau în cadrul oricărei persoane juridice.

Trecerea la economia de piață, schimbările economice și sociale au generat o creștere a practicilor corupte, dar și imensul transfer de proprietate din patrimoniul statal către persoanele private a coincis cu o exacerbare a corupției. Datele furnizate de raportul Direcției Naționale Anticorupție din anul 2019 scot în evidență o creștere a numărului de infracțiuni reținute în cauzele trimise în judecată, o scăderea numărului de sesizări și un puternic deficit de personal.

Concluzionăm că infracțiunile de corupție distrug învelișul democratic al unui stat, iar puterea distructivă pe care o generează săvârșirea acestor fapte aduc atingere nu doar laturii economice, cât și celor politice și sociale, în final triumfând interesele particulare în detrimentul celor publice.

Această temă a fost prezentată în cadrul Sesiunii naționale de comunicări științifice a studenților și masteranzilor organizată online în data de 29 mai 2020 de Facultatea de Drept din Cluj-Napoca din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”.

Prezentare Liviu
Prezentare Liviu
Liviu Serban
Liviu V. Șerban
Student

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *