Sesiunea Națională de Comunicări Științifice a Studenților și Masteranzilor în mediul online

document

Faptul că am participat pentru prima dată la “Sesiunea Națională de Comunicări Științifice a Studenților și Masteranzilor” a fost un prilej foarte bun pentru a-mi consolida anumite noțiuni teoretice, precum și de a lua parte la discuții inedite.

Lucrarea prezentată se intitulează „Aspecte de diferențiere în privința infracțiunilor de fals – de la teorie la practică judiciară” și are scopul de a reliefa distincțiile dintre trei infracțiuni de fals sub aspectul întrunirii elementelor constitutive, și anume fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectu-al și fals în înscrisuri sub semnătură privată, precum și de a analiza decizii de practică judiciară cu privire la încadrarea juridică. Distincțiile teoretice abordate vizează atât obiectul juridic, obiectul material, subiectul activ/pasiv, elementul material al infracțiunii, cât și tratamentul sancționator. Prezentarea condițiilor generale și particulare ale infracțiunilor ajută la diferențierea fiecărei infracțiuni de fals analizate. Un exemplu în acest sens este obligativitatea în cazul falsului intelectual ca înscrisul oficial să fie falsificat în momentul întocmirii acestuia de către funcționarul public competent, în caz contrar fiind îndeplinite cerințele infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale în varianta agravată.

Per a contrario, în conținutul infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată este prevăzută atât acțiunea de falsificare, cât și acțiunea de utilizare a înscrisului falsificat ori de încredițare unei terțe persoane spre folosire în vederea producerii unor consecințe juridice. Astfel, Codul penal actual prevede anumite distincții față de reglementarea anterioară, distincții care privesc subiectul activ, elementul material, precum și sancțiunea prevăzută de legiuitor.

De asemenea, participarea a fost constructivă prin prisma faptului că am reușit să privesc temele abordate de către participanți și dintr-o altă perspectivă. Am fost impresionată de faptul că toate lucrările au fost extrem de captivante prin prisma conținutului, dar și a modalității diferite de prezentare. Doresc să mulțumesc tuturor profesorilor nu doar pentru implicarea, răbdarea de care au dat dovadă în desfășurarea acestui eveniment online, dar și pentru sugestiile și îndrumările primite.

Aștept cu drag participarea la următoarea ediție a Sesiunii Naționale, precum și la alte eveni-mente sau workshop-uri interesante organizate în cadrul Universității Creștine “Dimitrie Cantemir” București, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca.

Carmen Ilea
Carmen Ilea
Carmen Ilea
Studentă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *