Ocrotirea familiei, un principiu recunoscut de lege

William James Durant, istoric, filosof și scriitor american, afirma că „Familia este nucleul civilizației.” O afirmație care nu putea să fie mai simplă, dar concisă și adevărată, deoarece înțelesul acesteia se reflectă chiar și în societatea actuală, familia stând la baza majorității relațiilor interumane; plecăm pe calea vieții cu un bagaj de trăiri și cunoștințe dobândite dintr-o familie, cu idealul de a forma o nouă familie. Toate aceste raporturi de familie și-au găsit fundamentul în ramura dreptului denumită Dreptul Familiei, componentă a dreptului privat, prin intermediul căruia sunt legiferate noțiuni privitoare la căsătorie, regimuri matrimoniale, divorț, adopție, răspundere părintească etc.

Prilejuit de această zi de sărbătoare, Ziua Internațională a Familiei- 15 mai, doresc să aduc în atenția dumneavoastră un caz în care legătura familială a fost ocrotită de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza Sabou și Pîrcălab contra României. Primul reclamant susține că i s-a adus atingere dreptului la respectarea vieții private de familie, garantat prin art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, prin interzicerea drepturilor sale părintești, interzicere dispusă în mod nelegitim. Curtea a constatat că „infracțiunea care a determinat condamnarea reclamantului era absolut independentă de aspectele legate de autoritatea părintească”, de asemenea Curtea amintește faptul că interesele copiilor sunt întotdeauna de o importanță fundamentală, sunt primordiale și că numai un comportament deosebit de nedemn pentru un părinte poate determina ca o persoană sa fie privată de drepturile părintești, astfel, prin Hotărârea din 28/09/2004, a stabilit că încălcarea art. 8 s-a realizat în privința primului reclamant, hotărând un cuantum de 5.000 EUR constituind prejudicii morale.

Este lesne de înțeles faptul că fiecare dintre noi percepem termenul de „familie” în mod diferit, raportat la persoane diferite, însă ceea ce este important și comun pentru noi toți este faptul că există pârghii legislative menite să ocrotească familia și raporturile familiale ce o compun, să perpetueze principiile generale ale acesteia și să asigure un mediu propice dezvoltării armonioase.

*Pentru mai multe informații privind cauza Sabou și Pîrcălab contra României, precum și alte cauze soluționate de CEDO, a se accesa www.jurisprudentacedo.com.

Dalina Vălean
Dalina-Nina Vălean
Studentă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *