NormativIT. The Law Facing the New Technologies: A Fair Game?

NormativIT

Succesul unei conferințe online

O conferinţă în domeniul dreptului, organizată exclusiv online – cu multe emoţii, s-a dovedit un succes. Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” a organizat cea de a 9-a ediţie a conferinţei internaţionale „Efficiency of Legal Norms” (Eficienţa normelor juridice). Tema acestei ediţii: modul în care normele juridice reuşesc să ţină pasul cu progresul ştiinţific şi tehnologic. O alegere care s-a dovedit perfectă pentru perioada în care conferinţa a fost programată, respectiv 20-22 mai a.c. Cerinţele de distanţare fizică nu i-au împiedicat pe cercetătorii pasionaţi, mulţi dintre ei participanţi constanţi ai acestei manifestări ştiinţifice anuale, ca şi pe unii cercetători care au participat pentru prima oară atraşi de tema din acest an, precum și pe studenții curioși, să se reunească, preşedinta conferinţei, doamna conf. dr. Elena-Mihaela Fodor având iniţiativa organizării acesteia exclusiv online. Spunem „exclusiv” pentru că în ediţiile anterioare au mai fost organizate şi sesiuni online, pentru cei care nu se puteau deplasa şi ar fi dorit să participe. Inițiativa a beneficiat de sprijinul întregului colectiv al facultăţii, condus de doamna Decan conf. dr. Anca Mihaela Georoceanu şi de suportul tehnic asigurat de Societatea de avocați Revnic, Cristian şi Asociaţii, partener constant al conferinţei, domnul conf. dr. Mihnea Dan Radu fiind gazda noastră virtuală pe parcursul celor trei zile.

Conferinţa a înscris în program 51 de lucrări ştiinţifice elaborate de 57 de autori (programul poate fi consultat aici). Au deschis conferinţa prof. dr. Irina Moroianu Zlătescu (SNSPA, membru în Consiliul European Law Institute), prof. dr. Radu Nicolae Cătană (UBB), prof. dr. Mircea Criste (UVT), Muruga Perumal Ramaswamy (University of Macau, Macao), Emilian Ciongaru (Inst. „Andrei Rădulescu” al Academiei Române).

Temele comunicărilor au prezentat rezultatele unor cercetări asupra câtorva probleme care în ultima perioadă au fost intens dezbătute: relaţia dintre drepturile individuale şi cele colective în democraţie, impactul tehnologiilor informaţionale şi inteligenţei artificiale asupra dreptului, justiţiei şi folosirea lor responsabilă pentru a proteja drepturile omului, procesul codificării internaţionale în privinţa criminalităţii informatice, provocările şi perspectivele actuale în domeniul învăţământului superior (juridic), consecinţele „informatice” ale ne-socializării în perioada pandemiei, probleme ridicate în profesiile juridice de limitarea deplasărilor ca urmare a instituirii stării de urgenţă în majoritatea statelor lumii, necesitatea eficientizării dreptului, dincolo de cerinţa eficacităţii lui. Probleme legate de activităţi desfăşurate în mediul online care erodează suveranitatea statelor (spre exemplu emiterea monedelor virtuale), adaptarea gândirii juridice la infracţiuni care sunt săvârşite în mediul online (spre exemplu modalitatea de reparare a prejudiciului în cazul pornografiei infantile în mediul online), cooperarea mai intensă între cercetarea medicală, cea juridică şi etică pentru o mai bună înţelegere şi normare a unor probleme asociate progresului ştiinţific şi tehnologic al medicinii cu impact asupra vieţii umane, a utilizării inteligenţei artificiale în domeniul medical ori pentru a pătrunde mai bine anumite comportamente umane cu consecinţe în domeniul civil ori penal (e.g. dependenţa de jocurile de noroc, sevrajul), utilizarea inteligenţei artificiale în administraţie, au făcut obiectul mai multor cercetări prezentate în cadrul conferinţei.

O bună parte din lucrări au fost deja publicate online în primul număr din acest an al revistei juridice Fiat Iustitia. Mulţumim tuturor celor care au făcut posibil acest lucru, recenzorilor, redactorilor (în special doamnei conf. dr. Elena-Mihaela Fodor, doamnei lect. dr. Codruţa Ştefania Jucan-Popovici, domnului conf. dr. Mihnea Dan Radu, domnului şef de lucrări dr. Horaţiu Crişan).

La momentul concluziilor, participanţii au fost unanimi în a declara reuşita demersului care a permis continuarea schimburilor vii de idei, a discuţiilor (uneori prelungite) în jurul unor teme de interes actual într-o atmosferă poate mai puţin formală dar cu siguranţă prietenoasă, stimulativă şi creativă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *