Educație juridică pentru liceeni.

Facultatea de Drept Cluj-Napoca din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir, se implică activ în proiectul EDUIURIS, care se derulează de aproximativ trei ani la nivel național, proiect dezvoltat de asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie, cu care facultatea noastră a încheiat un parteneriat.

Ne adresăm elevilor, prin intermediul studenţilor noştri, în principal având în vedere următoarele:

Conştientizând importanţa deprinderii cunoştintelor elementare de drept şi a promovării unei culturi juridice menite să încurajeze, de la o vârsta fragedă, respectul faţă de lege, echitatea socială şi atitudinea civică,

Având în vedere impactul semnificativ al normelor de drept asupra individului, precum şi tendinţa de creştere a numărului şi complexităţii reglementărilor specifice unei societăţi democratice guvernate de principiul respectării normei de drept,

Ţinând seama de riscurile provenind din lipsa cunostinţelor minime de drept, care se pot materializa în săvârşirea de fapte cu caracter antisocial, expuneri la pericole ce pot fi evitate ori incapacitatea de apărare a propriilor drepturi şi libertăţi fundamentale

Studenții noștri se deplasează la liceele din județul Cluj și județele limitrofe și în cadrul orelor de dirigenție și/sau educație civică, desfășoară lecții de educație juridică pentru liceeni.

În acest mod vrem să atragem atenția cu privire la importanţa deprinderii cunoştințelor elementare de drept şi a promovării unei culturi juridice menite să încurajeze respectul faţă de lege, echitatea socială şi atitudinea civică. Or, deja numărul legilor a depășit în acest an 10.000, ceea ce face tot mai dificilă receptarea și înțelegerea lor. În același timp, de existența legilor depinde valorificarea drepturilor individului. Pe de altă parte, necunoașterea legii nu este o scuză acceptată într-un stat de drept, astfel că în situații extreme lipsa unor minime cunoștințe de drept pot atrage sancțiuni dintre cele mai serioase.

În această săptămână, au avut loc trei lecții de educație juridică. Studenții noștri Carmen Ilea, Roxana Mărginean, Bianca Neag, Dalina Vălean și Cosmin Pătraș  au fost la Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, iar Diana Popuța și Alina Daiana Vaș au fost la Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca. ”Activitatea a fost deosebit de interesantă, utilă și ne bucurăm că am găsit răspunsuri la multe dintre întrebările noastre” au spus elevii participanți.

Va urma un proiect– concurs cu premii – util și atractiv pentru tinerii elevi și deopotrivă pentru studenții  Facultății de Drept Cluj-Napoca din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir București, care se vor implica in acest proiect.

Ghidul poate fi descărcat aici:

https://educatiejuridica.ro/wp-content/uploads/2019/11/Ghid-Elevul-si-Legea