CENTENAR VLADIMIR HANGA

Vladimir Hanga

Astăzi, 21 octombrie 2020, se împlinesc 100 de ani de la nașterea marelui profesor Vladimir Hanga, unul dintre cei mai valoroşi romaniști de la noi din țară şi din întreaga lume.

Pe parcursul vieţii sale îndelungate, Profesorul a excelat în tot ce a făcut. A absolvit Liceul „Ferdinand I” din Bacău (1939) şi Facultatea de Drept din Bucureşti (1943) în calitatea de şef de promoţie, a susţinut două doctorate, unul în drept (1947) şi altul în ştiinţele politico-economice (1949), obţinând la ambele titlul de „laureat”.

În 1962 i s-a atribuit titlul de doctor docent în ştiinţe, iar spre finele carierei cel de doctor honoris causa de către Universitate de Vest din Timişoara (1997), Universitatea Aurel Vlaicu din Arad (2004) şi de către Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad (2010).

Pentru autoritatea sa profesională şi prestigiul său didactic a fost ales decan al Facultăţii de drept din Cluj şi apoi prorector al Universităţii.

Cunoscător al mai multor limbi străine şi apreciat de cele mai importante facultăţi de drept din Europa a fost propus şi ales prin vot secret în două sesiuni (1977-1980 şi 1980-1984) ca expert ONU pentru drepturile civile şi politice.

Membru al societăţii oamenilor de ştiinţă Pugwash – premiată cu premiul Nobel pentru pace – profesorul Hanga a depus în cadrul acesteia o apreciată activitate, iar între anii 1984-1988 a fost numit membru al Curţii de Arbitraj de la Haga.

Importante publicaţii străine de specialitate l-au numărat printre membrii lor corespondenţi: „Southeastern Europe” a Universităţii din Arizona (SUA) şi „Grotiana” din Amsterdam.

Ca romanist şi istoric al dreptului a fost ales membru de cele mai de seamă societăţi internaţionale de specialitate: Societatea „Fernand de Visscher” pour l’histoire des droits de l’antiquité (Bruxelles), Société d’histoire du droit (Paris), Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions (Bruxelles). În cadrul acestor societăţi, Profesorul a fost un membru activ, participând la conferinţele şi simpozioanele organizate periodic şi publicând materiale ştiinţifice valoroase în revistele şi volumele editate la nivel internaţional.

Dovada valorii profesorului Vladimir Hanga rezultă şi din misiunea ce i-a fost încredinţată de către celebra Universitate liberă din Bruxelles, de a publica realizările ştiinţei istorico-juridice româneşti în colecţia de 15 volume editată de prestigioasa universitate sus menţionată.

De-a lungul timpului, a publicat numeroase volume, referitoare nu numai la istoria statului şi dreptului roman, dar şi la istoria universală şi în special la cea antică. Ca istoric al dreptului românesc, prof. Vl. Hanga a publicat în a sa Crestomaţie în 3 tomuri, textele de bază ale instituţiilor respective, cele mai multe texte fiind traduse pentru prima dată în româneşte din limbile latină, greacă şi slavonă veche. Tratatul său de istoria dreptului românesc a cunoscut mai multe ediţii, iar pentru străinătate Academia Română i-a publicat lucrarea „Les institutions du droit coutumier roumain”, bine primită şi apreciată în cercurile de specialitate.

A publicat numeroase ediţii ale cursului său de drept roman, precum şi un valoros tratat care continuă să fie şi astăzi un element de referinţă în literatura romanistică. Bine cunoscute sunt şi volumele „Cetatea celor şapte coline”, „Mari legiuitori ai lumii” (2 ediţii), „Caius Iulius Cezar”, „Etudes d’histoire du droit”, monumentala ediţie a lucrării lui H. Grotius, „Despre dreptul războiului şi al păcii” şi lucrarea „Dreptul şi tehnica juridică”, în care se aduc noi contribuţii în materie. La aceste lucrări se adaugă peste 170 de articole şi recenzii privind istoria dreptului şi istoria universală, publicate în revistele din ţară şi străinătate.

Cunoscător temeinic al limbii latine, profesorul Hanga a făcut parte din colectivul de cercetători al Academiei Române care au tradus şi editat documentele medievale transilvănene (publicate în 10 volume, de Academie). În anul 2002 a tradus din limba latină Instituţiile lui Iustinian, pe care le-a însoţit de note şi comentarii. Venind în sprijinul cupidae legum iuventutis a elaborat lucrarea „Limba latină pentru jurişti” precum şi un dicţionar juridic latin-român.

A întocmit şi un valoros dicţionar juridic englez-român şi român-englez, primul de acest gen din literatura noastră de specialitate, un mic dicţionar juridic român, în care se evidenţiază originea etimologică a termenilor juridici şi un volum de adagii juridice latineşti, traduse şi comentate. A colaborat la Dicţionarul diplomatic român iar în Enciclopedia civilizaţiei romane a redactat partea referitoare la instituţiile juridice romane.

Apreciind activitatea ştiinţifică a profesorului Vladimir Hanga, Academia Română i-a acordat în anul 1981 premiul „Simion Bărnuţiu”.

A fost invitat să ţină cursuri, prelegeri şi conferinţe la numeroase universităţi din străinătate, cu care ocazie a expus probleme de istoria dreptului românesc, de receptarea dreptului romano-bizantin, de drept internaţional, de drept geto-dac, despre marii jurişti români, despre opera lui Hugo Grotius, despre actualitatea dreptului roman, despre istoria economiei naţionale etc. Instituţiile la care a predat sau a conferenţiat: Collège d’Europe, Bruges (1971); Facultatea de drept din Paris (1969); Facultatea de Drept din Strassbourg (1969); Conferinţa UNESCO, Varna (1968); Facultatea de Drept din Amsterdam (1971) şi Leiden (1971); Universitatea din Cambridge (1967); Congresul juridic din Düsseldorf (1972); Universitatea din Heidelberg (1974); din Kiel (1975); Institutul Max-Plank (1976); Universitatea din Sassari (1976); Colocviul de romanistică din Leipzig (1977), Facultatea de drept din Geneva (1978); Congresul istoricilor din Viena (1965) şi din Bucureşti (1980); Congresul oraşelor înfrăţite din Liubliana (1967) etc.

Ca profesor, a predat la Facultăţile de drept din Bucureşti, Cluj-Napoca, Arad şi la Facultatea de Studii Economice din Cluj-Napoca. În această calitate a ţinut în principal cursuri de drept roman dar şi de istoria dreptului, istoria economiei şi a gândirii politice, drept civil, teoria statului şi dreptului, dreptul internaţional privat, tehnica juridică, informatica juridică şi organizaţii economice internaţionale. A fost conducător de doctorat în domeniile drept roman şi istoria dreptului.

Pentru activitatea sa didactică a fost decorat de mai multe ori; figurează în Enciclopedia Română şi în două enciclopedii străine (Cambridge şi Marquis Who’s Who in the World / USA).

Profesorul Vladimir Hanga s-a stins din viață în anul 2013, însă amintirea sa rămâne vie, însuflețind pe toți cei care continuă să îi studieze opera.

 

One Reply on “CENTENAR VLADIMIR HANGA”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *