10 motive pentru a alege facultatea noastră

Admitere 2021

Tradiție, valoare, performanță

 Facultatea noastră împlinește anul acesta 30 de ani de activitate la cel mai înalt nivel în învățământul superior, impunându-se în mediul academic clujean prin seriozitate, calitatea actului didactic și rezultate.

 Cei peste 6.000 de licențiați și cei peste 1.500 de absolvenți ai programelor de master sunt dovada eficienței procesului nostru educațional.

1

PROGRAME ACREDITATE

Toate programele de studii organizate în cadrul facultății, la nivel de licență și master, sunt acreditate de  Agenția Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

La ultima evaluare a fost acordat cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei instituții de învățământ superior din România: „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”.

Diplomele absovenților noștri sunt recunoscute atât în țară, cât și în străinătate.

2

PROFESORI DEDICAȚI

Corpul profesoral este alcătuit din dascăli de valoare, în mare majoritate practicieni ai dreptului,  care le asigură studenților o pregătire de înalt nivel, manifestând disponibilitate și deschidere față de toți cei care au nevoie de sprijin și îndrumare.

3

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Facultatea colaborează în domeniul cercetării ştiinţifice cu instituţii de prestigiu din țară şi străinătate, iar studenţii sunt îndrumaţi să desfăşoare activitate ştiinţifică, valorificată prin intermediul manifestărilor științifice și a revistelor editate.

4

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

Absolvenții noştri au devenit magistraţi, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, consilieri juridici, funcţionari publici, cadre didactice universitare şi ocupă diferite funcţii importante în instituţii publice şi private.

5

TAXE MODERATE

Datorită bunei organizări, taxa de studii pentru Facultatea noastră este mai mică decât cea de la alte facultăţi similare, studenții beneficiind de multiple reduceri și facilități de plată.

6

ACCES LA MATERIALE DE STUDIU

Biblioteca facultăţii este dotată cu un fond de carte cuprinzător, alcătuit din titluri de mare actualitate din literatura juridică din țară și străinătate, totodată fiind asigurat accesul studenților la baze de date online.

Accesul studenților la internet este gratuit și nelimitat în toată incinta facultății. Studenții își pot achiziționa cărți de specialitate la prețuri speciale de la librăria situată în campus.

7

SPAȚII GENEROASE

Spaţiile în care se desfăşoară activitatea didactică (amfiteatre, săli de seminar, laboratoare) sunt generoase şi asigură un mediu propice învățării, fiind dotate cu mijloace tehnice moderne.

8

PRACTICA DE SPECIALITATE

Practica de specialitate este organizată la instanțele de judecată, în cabinete avocaţiale și notariale, în cadrul instituțiiilor administraţiei de stat, pe baza parteneriatelor încheiate de facultate. Totodată, în cadrul facultății se organizează procese simulate, în cadrul cărora studenții au prilejul să intre în rolul judecătorului, procurorului, avocatului, grefierului, experiență care îi ajută în alegerea unei viitoare cariere.

9

ACTIVITĂȚI EXTRACURICULARE

Studenţii sunt antrenaţi în activităţi extracuriculare: cercuri științifice, conferințe, excursii, vizite la penitenciare, participare la programul ecologic de regenerare a pădurilor, activităţi sportive, baluri, acțiuni caritabile etc.

10

ORGANIZAȚII STUDENȚEȘTI

Studenții au propria asociație, „Justitia Nihil Expetit Praemii” (AJNEP), care are un site propriu (ajnep.ro) și un blog studențesc (dimitriecantemir-ajnep.eu).

După absolvire, studenții se pot înscrie în asociația Alumni Drept Cantemir Cluj (ADCC) pentru a păstra legătura cu facultatea și cu foștii colegi și pentru a participa la diferite evenimente.

Studenți sau absolvenți, deopotrivă, fac parte din „familia cantemireștilor” iar, prin intermediul asociațiilor, creează, păstrează și dezvoltă legături atât între ei, cât și cu facultatea, implicându-se în evenimentele organizate de aceasta.

10 motive pentru a alege facultatea noastră

Desigur, ele sunt mai multe. Vă invităm să le descoperiți odată cu înscrierea la facultate.

Vă așteptăm cu drag!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *